Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Góp ý dự thảo văn bản

góp ý dự thảo Quy chế phối hợp triển khai thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua DV BCCI
Lĩnh vực

Thời gian diễn ra 13/01/2020 - 14/12/2020
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Số: 24/SNgV-VP ngày 13 tháng 01 năm 2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp triển khai thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua DV BCCI

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
 • Thông tin người gửi * Các thông tin bắt buộc
 • Họ và tên : *
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề : *
 • Chuyên mục:
 • Nội dung : *
 • Tài liệu đính kèm:
 • Mã xác nhận : * reload capcha

[Trở về]