Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo kế hoạch Hội nhập quốc tế năm 2018
Lĩnh vực

Thời gian diễn ra 02/04/2018 - 14/12/2020
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Góp ý Dự thảo kế hoạch Hội nhập quốc tế năm 2018

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
 • Thông tin người gửi * Các thông tin bắt buộc
 • Họ và tên : *
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề : *
 • Chuyên mục:
 • Nội dung : *
 • Tài liệu đính kèm:
 • Mã xác nhận : * reload capcha

[Trở về]