Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Góp ý dự thảo văn bản

  Nghị quyết hỗ trợ học sinh lào diện học bổng tỉnh, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh
  Lĩnh vực

  Hợp tác quốc tế

  Thời gian diễn ra 20/06/2023 - 20/08/2023
  Trạng thái Đang diễn ra
  Nội dung

  Nghị quyết hỗ trợ học sinh lào diện học bổng tỉnh, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh

  Tài liệu đính kèm Tải về File 1
  • Thông tin người gửi
  • Họ và tên (Bắt buộc):
  • Địa chỉ:
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Đóng góp ý kiến
  • Tiêu đề (Bắt buộc):
  • Chuyên mục:
  • Nội dung (Bắt buộc):
  • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
  • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

  [Trở về]