Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Góp ý dự thảo văn bản

  đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh
  Lĩnh vực

  Lãnh sự Biên giới

  Thời gian diễn ra 06/09/2022 - 09/09/2022
  Trạng thái Đang diễn ra
  Nội dung

  Tài liệu đính kèm Tải về File 1
  Tải về File 2
  • Thông tin người gửi
  • Họ và tên (Bắt buộc):
  • Địa chỉ:
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Đóng góp ý kiến
  • Tiêu đề (Bắt buộc):
  • Chuyên mục:
  • Nội dung (Bắt buộc):
  • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
  • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

  [Trở về]