Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Góp ý dự thảo văn bản

  xin ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”
  Lĩnh vực

  Thời gian diễn ra 20/07/2022 - 22/07/2022
  Trạng thái Đang diễn ra
  Nội dung

  Tài liệu đính kèm Tải về File 1
  Tải về File 2
  • Thông tin người gửi
  • Họ và tên (Bắt buộc):
  • Địa chỉ:
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Đóng góp ý kiến
  • Tiêu đề (Bắt buộc):
  • Chuyên mục:
  • Nội dung (Bắt buộc):
  • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
  • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

  [Trở về]