Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Góp ý dự thảo văn bản

  xin ý kiến Dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
  Lĩnh vực

  Lãnh sự Biên giới

  Thời gian diễn ra 21/12/2021 - 27/12/2021
  Trạng thái Đang diễn ra
  Nội dung

  đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

  Tài liệu đính kèm Tải về File 1
  Tải về File 2
  • Thông tin người gửi
  • Họ và tên (Bắt buộc):
  • Địa chỉ:
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Đóng góp ý kiến
  • Tiêu đề (Bắt buộc):
  • Chuyên mục:
  • Nội dung (Bắt buộc):
  • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
  • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

  [Trở về]