Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Góp ý dự thảo văn bản

V/v tham gia ý kiến tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp của UNHCR
Lĩnh vực

Hợp tác quốc tế

Thời gian diễn ra 04/03/2021 - 02/01/2021
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Công văn số 8862/UBND-VX2 ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu chủ trương tiếp nhận nguồn viện trợ khẩn cấp của Văn phòng đa quốc gia Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) theo đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Công văn số 3474/SKHĐT-TH ngày 31/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
 • Thông tin người gửi * Các thông tin bắt buộc
 • Họ và tên : *
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề : *
 • Chuyên mục:
 • Nội dung : *
 • Tài liệu đính kèm:
 • Mã xác nhận : * reload capcha

[Trở về]