Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Khen thưởng, xử phạt

  Công nhận danh hiệu và khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2022

  Đăng ngày 20-12-2022 21:34
  Gốc 120 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Ngày 20/12/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-SNgV về việc công nhận danh hiệu và khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2022

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: