Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tin trong tỉnh

  Báo cáo viên đặc biệt Liên hợp quốc làm việc tại Hà Tĩnh

  Đăng ngày 10-11-2023 07:30
  Gốc 64 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Báo cáo viên đặc biệt Liên hợp quốc được thông tin về hoạt động các doanh nghiệp và đời sống, chế độ đãi ngộ của công nhân, người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

  . . . . .
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: