Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Minh bạch thông tin

  BÁO CÁO Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số 06 tháng đầu năm 2021, kế hoạch triển khai 06 tháng cuối năm 2021

  Đăng ngày 07-07-2021 11:10
  Gốc 3044 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Số: 90 /BC-SNgV ngày 22 tháng 6 năm 2021

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: