Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Cải cách hành chính

  BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến 31/8/2023

  Đăng ngày 29-09-2023 10:51
  Gốc 36 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Thực hiện Văn bản số 468/HĐND-ĐGS ngày 18/9/2023 của Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát chuyên đề “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023” và hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1800/SNV-CCHC&VTLT ngày 22/9/2023, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ 01/01/2021 đến 31/8/2023 cụ thể như sau:

  . . . . .
  Cùng chuyên mục
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: