Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Báo cáo - Thống kê

  Báo cáo công tác văn thư lưu trữ 2022 của Sở Ngoại vụ

  Đăng ngày 24-11-2022 08:19
  Gốc 6505 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Báo cáo số 154/BC-SNgV ngày 24/11/2022 của Sở Ngoại vụ

  . . . . .
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: