Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Danh sách thư điện tử

  STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT máy bàn Di động Email
  1 Thái Phúc Sơn Giám đốc 02393.691.228 0919968646 thaiphucson.sngv@hatinh.gov.vn
  2 Ngô Thị Hoài Nam Phó Giám đốc 02393.891.974  0912884353 ngothihoainamsngv@hatinh.gov.vn
  3 Trần Mạnh Hùng Phó Giám đốc 0917271975 tranmanhhungsngv@hatinh.gov.vn
  4 Lê Thị Khánh Cẩm Chánh Văn phòng 02393.856.689 0917864266 lekhanhcamsngv@hatinh.gov.vn
  5 Trần Thị Như Ý Trưởng phòng Hợp tác quốc tế 02393.890.721 0941157879 tranthinhuysngv@gmail.com
  6 Nguyễn Văn Việt Trưởng phòng Lãnh sự Biên giới 02393.853.883 0944689667 nguyenvanvietsngv@hatinh.gov.vn
  7 Nguyễn Thị Thanh Phúc Giám đốc Trung tâm DT&DVĐN 02393.892.698 0903486349 nguyenthithanhphuc.sngv@hatinh.gov.vn
  8 Lê Trọng Hiền Phó Chánh Văn phòng 0916333968 letronghien.sngv@hatinh.gov.vn
  9 Lê Thị Thanh Phó phòng Hợp tác quốc tế 0916785698 Lethithanh.sngv@hatinh.gov.vn
  10 Lê Thị Hà Phó phòng Lãnh sự biên giới 0961833066 lethiha.sngv@hatinh.gov.vn
  11 Đào Bích Thảo Chuyên viên LSBG 0916297768 daobichthaosngv@hatinh.gov.vn
  12 Đoàn Thị Thanh Thảo Thanh tra viên 0988315313 doanthithanhthaosngv@hatinh.gov.vn
  13 Hoàng Hương Giang Chuyên viên Văn phòng - Thanh tra 0968711711 hoanghuonggiang.sngv@hatinh.gov.vn
  14 Đặng Thanh Nga Chuyên viên LSBG 0916785698 dangthanhnga.sngv@hatinh.gov.vn
  15 Lê Đình Tuấn Phụ trách kế toán 0914445689 ledinhtuan.sngv@hatinh.gov.vn
  16 Trần Thị Thuý Chuyên viên CNTT 0988844834 tranthithuysngv@hatinh.gov.vn
  17 Trần Thị Anh Phụ trách Văn thư 3855588 0915476668 tranthianhsngv@hatinh.gov.vn
  18 Phan Thị Cẩm Tú Chuyên viên Văn phòng - Thanh tra 0917713786 phanthicamtusngv@hatinh.gov.vn
  19 Trần Nhật Lệ Lái xe 0912 487 820 trannhatle.sngv@hatinh.gov.vn
  20 Viên Thị Thuỳ Dương Chuyên viên Phòng HTQT 0986692306 vienthithuyduongsngv@hatinh.gov.vn
  21 Nguyễn Hương Giang Chuyên viên Phòng HTQT 0941065848 nguyenthihuonggiang.sngv@hatinh.gov.vn
  22 Bùi Thị Thuỷ Ninh Cán bộ TTDT&DVĐN 3 892 698 0914 533 636 buithithuyninhsngv@hatinh.gov.vn
  23 Trương Thị Hằng Cán bộ TTDT&DVĐN 0979355007 truongthanhhangsngv@hatinh.gov.vn
  24 Bùi Hồng Vân Cán bộ TTDT&DVĐN 0914856889 buihongvansngv@hatinh.gov.vn
  25 Nguyễn Thị Hồng Nhung Cán bộ TTDT&DVĐN 0975127327 phannam.hs123@gmail.com
  26 Hồ Bá Trung Lái xe 0914443368 hobatrung.sngv@hatinh.gov.vn