Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Danh sách thư điện tử

  STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT máy bàn Di động Email
  1 Thái Phúc Sơn Giám đốc 02393.691.228 0919968646 thaiphucson.sngv@hatinh.gov.vn
  2 Ngô Thị Hoài Nam Phó Giám đốc 02393.891.974  0912884353 ngothihoainamsngv@hatinh.gov.vn
  3 Trần Thị Như Ý Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế 02393.890.721 0941157879 tranthinhuysngv@hatinh.gov.vn
  4 Lê Thị  Khánh Cẩm  Chánh Văn phòng 02393.856.689 0917864266 lekhanhcamsngv@hatinh.gov.vn
  5 Nguyễn Văn Việt Trưởng phòng Lãnh sự Biên giới 02393.853.883 0944689667 nguyenvanvietsngv@hatinh.gov.vn
  6 Nguyễn Thị Thanh Phúc Phó Giám đốc TTDT&DVĐN 02393.892.698 0903486349 nguyenthithanhphuc.sngv@hatinh.gov.vn
  7 Lê Thị Thanh Phó Trưởng phòng HTQT 0916785698 Lethithanh.sngv@hatinh.gov.vn
  8 Lê Thị Hà Phó phòng Lãnh sự - Biên giới 0961833066 lethiha.sngv@hatinh.gov.vn
  9 Lê Trọng Hiền Phó Chánh Văn phòng 0916333968 letronghien.sngv@hatinh.gov.vn
  10 Đào Bích Thảo Chuyên viên Phòng Lãnh sự - Biên giới 0916297768 daobichthaosngv@hatinh.gov.vn
  11 Hoàng Hương Giang Chuyên viên Văn phòng Thanh tra 0968711711 hoanghuonggiang.sngv@hatinh.gov.vn
  12 Đoàn Thị Thanh Thảo Thanh tra viên 0988315313 doanthithanhthaosngv@hatinh.gov.vn
  13 Đặng Thanh Nga Chuyên viên phòng LSBG 0916785698 dangthanhnga.sngv@hatinh.gov.vn
  14 Phan Thị Cẩm Tú Chuyên viên VP 0917713786 phancamtu.ftu@gmail.com
  15 Nguyễn Thị Hương Giang Chuyên viên phòng Hợp tác Quốc tế 0941065848 nguyenthihuonggiang.sngv@hatinh.gov.vn
  16 Lê Đình Tuấn Phụ trách kế toán 0914445689 ledinhtuan.sngv@hatinh.gov.vn
  17 Trương Thanh Hằng Cán bộ TTDT&DVĐN 0979355007 truongthanhhangsngv@hatinh.gov.vn
  18 Bùi Hồng Vân Cán bộ TTDT&DVĐN 0914856889 buihongvansngv@hatinh.gov.vn
  19 Bùi Thị Thủy Ninh Cán bộ TTDT&DVĐN 0961419686 buithithuyninhsngv@hatinh.gov.vn
  20 Thái Thị Bảo Trâm Cán bộ TTDT&DVĐN 0967306714 thaibaotram.2605@gmail.com
  21 Lê Phương Thảo Cán bộ TTDT&DVĐN 0825224359 lethaopdf1999@gmail.com
  22 Nguyễn Thị Hồng Nhung Cán bộ TTDT&DVĐN 0975127327 phannam.hs123@gmail.com
  23 Trần Mạnh Hùng Phó Giám đốc 0917271975 hungmesi05@gmail.com