Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • DANH SÁCH KIỀU BÀO TIÊU BIỂU
  Lọc :
  TT Họ và tên Lĩnh vực hoạt động Quốc gia, vùng lãnh thổ Thông tin liên hệ
  1 Nguyễn Văn Hùng Giám đốc Công ty Hùng phát Đức
  2 Nguyễn Huy Mỹ Viện Hàn Lâm khoa học tự nhiên Liên bang Nga Nga
  3 Trần Văn Lâm Giám đốc CTCP Giang Ngư Sơn Nga
  4 Hoàng Văn Vinh Doanh nhân Nga
  5 Nguyễn Huy Hoàng Nhà văn Nga
  6 Bùi Quang Hùng Giám đốc Công ty GVIP Đức
  7 Trần Văn Sơn Tổng Giám đốc CP Hợp tác Thương mại Toàn Cầu Đức
  8 Trương Thị Hồng GĐ Doanh nghiệp Du lịch và Thương mại Israel
  9 Nguyễn Ngọc Mỹ Kinh doanh Úc
  10 Nguyễn Hoàng Tuyển Kinh doanh Ba Lan
  11 Huỳnh Nam Ly Kinh doanh Mỹ
  12 Nguyễn Ngọc Kỳ Kinh doanh Đức
  13 Trần Quốc Lâm Kinh doanh Nga