Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Thành phố Hà Tĩnh Thị xã Kỳ Anh Thị xã Hồng Lĩnh Huyện Can Lộc Huyện Thạch Hà
  Huyện Vũ Quang Huyện Nghi Xuân Huyện Đức Thọ Huyện Hương Sơn Huyện Hương Khê
  Huyện Cẩm Xuyên Huyện Kỳ Anh Huyện Lộc Hà
  DANH SÁCH KIỀU BÀO Ở NƯỚC NGOÀI
  Lọc :
  TT Họ và tên Năm sinh Quốc gia, vùng lãnh thổ đang sinh sống Quốc tịch Nguyên quán Tùy chọn
  1 + Chi tiết
  1 + Chi tiết
  1 + Chi tiết
  1 + Chi tiết
  1 m m m m m + Chi tiết
  1 Y Y Y Y Y + Chi tiết
  1 + Chi tiết
  1 + Chi tiết