Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGƯỜI HÀ TĨNH Ở NƯỚC NGOÀI
  Lọc :
  TT Tên hội Lãnh đạo Hội Chức vụ Thông tin liên hệ Đóng góp của Hội đối với địa phương
  1 Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Mascow, Nga Ông Hồ Sỹ Huy Chủ tịch ĐT: +79055786666
  2 Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại CHLB Đức Ông Nguyễn Đình Xuân Chủ tịch
  3 Tổng hội người Việt tại Thái Lan Ông Nguyễn Quốc Quyền Phó Chủ tịch ĐT: +79055786666
  4 HHội đồng hương Nghệ Tĩnh tại CH Séc Ông Đinh Ngọc Chủ tịch hoidonghuongnghetinh
  @seznam.cz
  5 Hội người Việt tại Séc Ông Hoàng Đình Thắng Chủ tịch ĐT: +420602457006
  6 Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ba Lan Ông Trần Anh Tuấn Chủ tịch