Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

 • Banner chính
 • logo main
 • Trang chủ Tin tức - Sự kiện

  Hội nghị Chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

  Đăng ngày 29-11-2022 22:10
  Gốc 1138 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Ngày 29/11, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị “Những chính sách động viên và tạo điều kiện cho NVNONN hướng về quê hương, tham gia xây dựng đất nước”, phục vụ tổng kết Nghị quyết số 23- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

  Nhiên Linh
  . . . . .
  Loading the player...