Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 48 năm 2023
Từ ngày : 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
27/11/2023
Thứ 2
08h00
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK,
Đồng chí Ngô Thị Hoài Nam - Phó giám đốc Sở
Hội trường số 2 (tầng 4), Cơ quan Đảng ủy Khối.
28/11/2023
Thứ 3
08h00
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan
Đồng chí Ngô Thị Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở
Phòng họp trực tuyến Tầng 3, Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh
29/11/2023
Thứ 4
15h00
Làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đồng chí Ngô Thị Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở
trụ sở UBND huyện Can Lộc
30/11/2023
Thứ 5
01/12/2023
Thứ 6
7h30
Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng chí Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở
Phòng họp tầng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh
7h30
Chào cờ đầu tháng
Ban Giám đốc Sở, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức Sở
Hội trường tầng 3 sở Ngoại vụ
14h00
Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Đồng chí Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở
Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy
02/12/2023
Thứ 7
03/12/2023
Chủ nhật