Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 47 năm 2024
Từ ngày : 18/11/2024 đến ngày 24/11/2024
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
18/11/2024
Thứ 2
19/11/2024
Thứ 3
20/11/2024
Thứ 4
21/11/2024
Thứ 5
22/11/2024
Thứ 6
23/11/2024
Thứ 7
24/11/2024
Chủ nhật